.Skerne Wibe logo

Voor al uw vergaderingen, feesten en andere samenkomsten.
Voor alle activiteiten zie agenda Engelum.com.

Stichting Dorpshuis "Skerne Wibe" Engelum

Bestuur Skerne Wibe

Voorzitter Jan Jetzes Bakker   voorzitter@skernewibe.nl
Secretaris

vacant

Penningmeester

Bettie Schaafstal

058 - 2531 716

Penningmeester@skernewibe.nl

Boekingen/agenda

Tjitske Posthumus

058 - 2531 755

Boekingen@skernewibe.nl

Algemeen Sander Krikke 06 - 3511 3920 Vrijwilligers@skernewibe.nl
Algemeen Manuël Draijer    
Algemeen Jisse Postma    
Dorpshuis

Skerne Wibe

058 - 2531 569

info@skernewibe.nlKijk op www.skernewibe.nl