Top copy2

Skerne Wibe

Skerne Wibe logo

Voor al uw vergaderingen, feesten en andere samenkomsten.
Voor alle activiteiten zie agenda Engelum.com.

Stichting Dorpshuis "Skerne Wibe" Engelum

Bestuur Skerne Wibe

Voorzitter

André Posthumus

06 - 1204 5139

voorzitter@skernewibe.nl
Secretaris

vacant

Penningmeester

Bettie Schaafstal

058 - 2531 716

Penningmeester@skernewibe.nl

Boekingen/agenda

Tjitske Posthumus

058 - 2531 755

Boekingen@skernewibe.nl

bij geen gehoor

Jan Jetzes Bakker

06 - 5108 8664Onderhoud

Rinze Bruinsma

06 - 5024 18 24Inkoop horeca

Marrit van Asperen

06 - 2861 6437

inkoop@skernewibe.nl
Technische dienst

Johannes Kortendijk

06 - 5105 5389

webmaster@skernewibe.nl
Vrijwilligers Sander Krikke 06 - 3511 3920 Vrijwilligers@skernewibe.nl
Dorpshuis

Skerne Wibe

058 - 2531 569

info@skernewibe.nlKijk op www.skernewibe.nl