vrijdag, 28 februari 2020 19:03

Buslijn 71 moet blijven!

Grote opkomst voor behoud buslijn 71

.IMG 20200224 WA0015

3

.Het verdwijnen van buslijn 71, daar zitten de inwoners van de dorpen niet op te wachten. In de mogelijk nieuwe situatie kunnen de inwoners op de Westergowei met buslijn 70 reizen. “Maar als ik vanuit Ingelum daarheen moet, moet ik eerst 2,5 km fietsen. Zeker in de winter met dit weer niet mooi om zo je studiedag te beginnen. Een kortere route kan niet omdat die weg geen veilig looppad heeft en je niet veilig kan oversteken op de Westergoweg”, zei een studente uit Ingelum. “Ook het gebruik van een maatwerkbus past niet echt. Je weet niet of die rechtstreeks naar Leeuwarden rijdt, of dat je eerst nog langs andere plekken moet om andere passagiers op te pikken. Je aankomsttijd is dan onzeker en je weet niet of je de trein naar Zwolle dan wel haalt”, zei een andere studente.

43b97884 b6e6 4bc0 ac0b 378018d05e56

1

a028e9d7 c7fa 4639 ad13 3b4c0dcfb3d8

Ook voor ouderen en minder mobiele reizigers zal het vervallen van de buslijn een grote achteruitgang zijn. Je kan niet verwachten dat ze vanuit Marsum 800-1000 meter lopen naar de Westergowei. Empatec uit Berltsum had laten weten dat hun medewerkers vanuit Harlingen en Leeuwarden nu voor de deur uitstappen. Dat moet voor deze groep zo blijven.

Gedeputeerde Amarins Fokkens had voor omrop Fryslân verklaard dat ze de zorgen van de bewoners snapt, maar dat ze geen overheidsgeld wil investeren in het laten reizen van lege bussen. Helemaal goed, want dan blijf je af van lijn 71, reageerde een inspreker. “Deze buslijn is een rendabele lijn. Elke ochtend moet ik staan in de bus. Juist met het nieuwe voorstel jaag je de mensen de bus uit. Zie wat er in Ferwerd gebeurd is. Daar zitten veel minder mensen in de bus sinds de bushalte verder weg is gekomen. Ik vind het een schande”.  We creëren zo onze eigen krimp, was een ander bang voor.

.22

Een gemeenteraadslid vond dat we met de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke voor een forse besparing voor de provincie Fryslân hebben gezorgd. “Daar kunnen we nu best het behoud van lijn 71 voor terugvragen.  We moeten wat overhebben voor leefbaarheid op het platteland. Het is toch te gek, nu al moeten inwoners 90 min reizen om met het openbaar vervoer op het gemeentehuis te komen”.

Een aanwezig lid van de Provinciale Staten wees op Resultaat 43 die de provincie gesteld heeft. Het openbaar vervoer op het platteland is in de nieuwe concessie minimaal gelijk aan het huidige. Daar kunnen jullie aan refereren.

Tot 17 maart is er een mogelijkheid om reacties te geven bij de provincie. Gemeente Waadhoeke wil de reacties graag ook ontvangen, maar dan voor 4 maart. Het is geen vanzelfsprekendheid dat het weer in de Provinciale Staten op de agenda komt, maar komende woensdag zullen er wel vragen over gesteld worden in de Staten.

De verenigingen van Dorpsbelangen hebben aangekondigd om gezamenlijk een online Petitie te gaan starten. De Dorpsbelangen zullen de provinciale politiek benaderen. En belangrijk is dat ook inwoners van zich laten horen. Er komt een voorbeeld protestbrief. Deze zal binnenkort via de Dorpsbelangen in de dorpen bekend gemaakt worden.

Een ding was na deze avond duidelijk: De talrijke dorpelingen laten de buslijn 71 niet zomaar verdwijnen.

Op de foto’s de vele verontruste inwoners.

Meer informatie in de links hieronder:

https://www.omropfryslan.nl/nijs/940047-ferdwynt-de-bus-wer-ut-it-doarp-yn-de-gemeente-waadhoeke

https://www.omropfryslan.nl/nijs/940179-deputearre-fokkens-skrassen-bussen-gjin-besuniging-mar-effisjinsjeslach

https://www.lc.nl/friesland/Dorpen-in-opstand-vrees-voor-uitsterfbeleid-buslijn-71-25385772.html

In de Deskstudie Bûtengewoan Berikber in Noordwest-Fryslân inclusief Harlingen van 29 maart 2019 staat het volgende:

Het totale netwerk in Noordwest-Fryslân komt er met alle voorgestelde wijzigingen als volgt uit te zien:

Met de genoemde voorstellen wordt o.a. lijn 71 opgeheven:

unnamed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petitie buslijn 71 binnen 1 dag 2000 keer ondertekend

Op de eerste dag is de Petitie voor het behoud van buslijn 71 al 2200 keer ondertekend. Dat overtreft de verwachtingen ruimschoots.

De Dorpsbelangen van Marsum, Ingelum, Bitgummole. Bitgum, Berltsum en Wier hadden wel gerekend op veel animo, gezien de onrust onder de dorpsbewoners, maar niet zo snel al zoveel.

Dit aantal werd hooguit als einddoel verwacht op 17 maart. Op die datum sluit het indienen van reacties op het concept Plan van Eisen van de provincie.

Het geeft de ongerustheid duidelijk aan. De inwoners hebben echt een harde wens om deze buslijn onaangetast te laten. Dit bleek ook al op de informatieavond die op 24 februari in Ingelum gehouden werd (zie verslag elders op deze website).

Op woensdag 26 februari werd in de Provinciale Staten nog gedebatteerd over het plan van eisen. Gedeputeerde Fokkens vertelde dat niet alles gaat lukken, maar beloofde goed naar de binnengekomen reacties te gaan kijken. Het kan zijn dat dit aanleiding is tot verandering en dat de definitieve versie er anders uit komt te zien.

Dus: Daarom belangrijk dat we onze stem laten horen. Wilt u de Petitie ook ondertekenen? Dat kan via onderstaande link.

https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/provincie_fryslan_behoud_buslijn_71_noordwest_fryslan/

De Dorpsbelangen zullen nog een protestbrief schrijven aan de provincie. De gemeente Waadhoeke zal hierin ook betrokken worden.

Ook staat het eenieder vrij om zelf een reactie in te dienen.

Dit kan via de email: aanbestedingov@fryslan.frl

Ook kunt u daarnaast de Statenleden uw mening kenbaar maken. Dat kan via: statengriffie@fryslan.frl. Tip: Zet in de aanhef dan wel: Aan de Statenleden.

En ook kunt u een afschrift sturen aan gemeente Waadhoeke via info@Waadhoeke.nl t.a.v. Afdeling Omgeving. Zij betrekken deze reacties ook bij het schrijven van hun eigen zienswijze.