woensdag, 04 april 2018 19:58

Vernieling bij dorpshuisBeste dorpsbewoners,

Zoals u weet is een paar jaar geleden het dorpsplein opnieuw ingericht.

Hierbij is veel rekening gehouden met de wensen en de eisen van de buurtbewoners zodat iedereen van dit nieuwe plein kan genieten.

Helaas zagen wij dat er een van de bomen, die grenst aan het voetbalveldje, is omgezaagd.

Boom 1

Boom 2

De keurig afgezaagde top is netjes bij andere resten van snoeihout neergelegd. Hierdoor kunnen wij een moedwillige sloopactie van"jeugd" uitsluiten. Deze boom groeit nooit weer aan zoals de andere bomen erbij staan.

Wij willen dit graag weer in de oorspronkelijke staat herstellen maar moeten helaas voor een nieuwe boom, van gelijke stamgrootte, maar liefst € 350,- (moeten) gaan betalen. Wij hadden dit geld liever aan iets anders besteed.

Er is inmiddels aangifte voor vernieling gedaan bij de politie.

Vriendelijke groet,

Bestuur stichting dorpshuis Skerne Wibe