zaterdag, 23 januari 2021 11:37

Uit het archief: Oude gebouwen-Nieuwe functiesOudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page1 Image2

Om te beginnen een foto van de boerderij in de jaren zestig, toen in gebruik als melkveehouderij. We kregen van Marja Bruining het bericht dat de foto was genomen op de dag dat Daan en Griet trouwden. Vandaar de vlag op de schuur. De auto was van de fotograaf H. Meijer, uit Burgum. Vader van Marja en oom van Daan Wassenaar.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page2 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page3 Image1

Hier een recente foto. Het zelfde gebouw met een nieuwe functie. Cleyn Alserd werd ondergebracht in een
stichting en was eigendom van de Professor Grewelschool en de Klokslag, beide scholen voor speciaal onderwijs. Door de week
verbleven er meestal kinderen van de scholen en in de weekenden en vakanties werd de boerderij verhuurd aan allerlei
groepen, verenigingen enzovoorts. Op die manier kon de stichting het geheel kostendekkend beheren. Cleyn Alserd was
eenvoudig en ruim ingericht en bood plaats aan 150 personen, waarvan 38 personen konden overnachten.
Tegenwoordig bekend als Groepsaccommodatie Cleyn Alserd met als eigenaren Peter en Sjoerdsje Dijkstra.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page4 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page5 Image1

In de loop der jaren is er wel het één en ander aan het gebouw veranderd.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page6 Image1

In 1992 werd het gebouw grotendeels door brand verwoest.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page7 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page8 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page9 Image1

Maar zoals bovenstaande foto's laten zien is het weer geheel hersteld met enige aanpassingen.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page10 Image1

Ook voor de familie Wassenaar was het na de brand een trieste aanblik.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page11 Image1

Onder het genot van een bakje koffie vertelden Daan en Griet dat zij begonnen zijn met buorkjen op de boerderij op
fjouwerhûs tussen Beetgumermolen en Menaldum. Dit was de ouderlijke pleats van Griet. Daan is geboren en opgegroeid op
de boerderij in Engelum. In 1962 zijn Daan en Griet wegens familie omstandigheden verhuisd naar de boerderij in
Engelum. Zij bleven daar buorkjen tot 1970 toen de boerderij aan de ruilverkaveling werd verkocht. Deze verkocht op zijn
beurt de boerderij aan een wethoudster in Amsterdam die er een opvang voor drugsverslaafden van heeft gemaakt, op dat
moment bekend als de hippieboerderij. Als de foto boeken op tafel komen blijken er voor ons veel meer interessante foto's te
zijn dan alleen van de boerderij.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page12 Image1

Daan en Griet in het Búthûs.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page13 Image1

Hier een foto van de familie Wassenaar. (v.l.n.r. Pieter jr. - Pieter sr. - Jikke - Jan - Frouk en Daan)

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page14 Image1

Een foto van de toen nog houten brug bij de boerderij in Engelum.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page15 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page16 Image1

Modernisering....

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page17 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page18 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page19 Image1+


OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page20 Image1

Voor Daan waren er meer leuke dingen dan alleen de boerderij.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page21 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page22 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page23 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page24 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page25 Image1

Oude familie foto's......

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page26 Image1

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page27 Image1

Verder vertelde Daan dat het een muzikale familie was, ieder familielid bespeelde een instrument. Zo werd er met het
familie orkest geregeld een optreden verzorgd op een boerenbruiloft.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page28 Image1

Daan Bruining (rechts)  en volgens Marja is de man links niet Jan Bruining maar Freerk Elsing een aangetrouwde neef van Daan. 
Ze staan in ieder geval met het pronkstuk van hun toenmalige loonbedrijf op de foto. Deze trekker is nog steeds in het bezit van Jan Bruining. En hij gaat, samen met de pers, binnenkort naar het landbouw museum, waar Jan hem zelf hoopt te brengen.

OudegebouwenCleynAlserd 1jpg Page29 Image1

Tot slot nog een opvallende uitspraak: er werd op de vrijdag voor de Engelumer merke afscheid genomen van de boerderij
met de gedachte van " nu lekker merke vieren" dat viel echter tegen, er waren gemengde gevoelens op dat moment.
Vervolgens werd Daan verzekeringsadviseur en zei dat hij het nog nooit zo best had gehad, telefoon vrij, postzegels vrij,
auto vergoeding en een goed pensioen, kortom geen moment spijt!!