De cultuurhistorische fietsroute

img028-1
De cultuurhistorische fietsroute is in 2002 ontstaan op initiatief de stichting Berlikumer Belangen. Hiervoor is destijds een werkgroep in het leven geroepen waarvoor ieder dorpsbelang 1 persoon moest afvaardigen. Voor Engelum werd dit Rein van der Kooi. Hij is ook nauw betrokken geweest bij dit laatste onderdeel van het fietspad.

fietspad 001

Destijds lag de wens er al om het fietspad tussen Marssum en Engelum te voltooien maar door de kosten die dit met zich mee bracht i.v.m. de ruilverkaveling heeft het tot 2008 geduurd. Daarom is de route eerst verlegd en voerde langs de Sirtemawei en Tilledyk.
De bewegwijzering wordt binnenkort aangepast, de palen voor de nieuwe bordjes staan er al.

fietspad 002

De totale lengte van de fietsroute is 45 km en kan worden ingekort tot 38 km (Leeuwarden wordt dan overgeslagen).

De route begint officieel in Leeuwarden maar kan overal gestart worden. Voor deze fotoreportage is gestart bij het Poptaslot in Marssum. Er is een speciaal boekje over de fietsroute uitgegeven met daarin veel informatie over de historie van het gebied. Het boekje is o.a. verkrijgbaar op het gemeentekantoor in Menaldum. De route kan ook zonder kaart gefietst worden, want deze wordt bewegwijzerd door de speciale bordjes met oude fiets en richtingspijl.

fietspad 003

De fietstocht loopt langs de dorpen, staten en stinsen en het wijdse terpenlandschap van de gemeente Menaldumadeel. Tijdens de route wordt via informatiepanelen gewezen op de historie van de omgeving of plaats. Bijvoorbeeld de oude stroomgeulen, waarlangs het eb -en vloedwater stroomde, worden aangeduid, of inmiddels afgebroken kloosters of staten.

In -en om Engelum worden de geschiedenis van Sirtemastate, de vluchtterp aan de tilledyk, de kerk en het oude jaagpad met de opvaart (is nu het schelpenpad naar Beetgum) beschreven in de route.

fietspad 007

Hieronder volgen meer foto's van deze prachtige route.

fietspad 008

fietspad 009

fietspad 010

fietspad 011

fietspad 012

fietspad 014

fietspad 016

fietspad 017

fietspad 019

fietspad 022

fietspad 024

fietspad 025

fietspad 026

fietspad 027

fietspad 029

fietspad 031

fietspad 032

fietspad 036

fietspad 037

fietspad 038

fietspad 041

fietspad 042

img028-2

Voor iedereen die een lekker eind wil fietsen of eens heel bewust naar zijn directe omgeving wil kijken is de fietstocht een echte aanrader!