Oud 8

De Bourren ± 1920

Oud 1

De Buorren 1934

Oud 12

Jaartal ± 1911

Oud 23

Oud 24

Poststempel 1911

Oud 34

Poststempel 1933

Oud 47

Voormalige lagere school, gebouwd in 1907, gesloten in 1939.

Oud 27

Bourren-Tilledyk, tegenwoordig het huis van Tsjisse en Klaske.

Oud 9

Oud 59

Voormalige diaconiewoningen aan de Bourren.

Oud 43

Het Molehûske ± 1906

Oud 44

Historische boerderij "De stenen uilenborden" bekend van het gelijknamige verhaal/legende, dat u hier kunt lezen.

Oud 42

Voormalige boerderij v.d. Fam. Wassenaar, tegenwoordig "Cleyn Alserd".

Heech hout

"It Heech Hout". Vroeger een bruggetje over de vaart tussen Pieter vd Wal en de Fam. Dalstra.