.


De klokken luiden in Ingelum bij bepaalde gebeurtenissen.

Bij geboorte: van 7.30 tot 7.40 uur. Bij een jongen beide klokken, en bij een meisje de eerste 5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.

Bij overlijden: van 18.45 tot 18.55 uur. Wederom bij een man beide klokken en bij een vrouw de eerste 5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.

Bij geboorte of overlijden het Klokkenluiden doorgeven aan Jan Bijlsma tel: 0638330703 of Wietske Pama Tel: 0582531270 


Dorpsbelang is op zoek naar nieuwe bestuursleden bij voorkeur vrouwen, we zijn nu met alleen mannen, vandaar.
Verder staat op de uitnodiging van de jaarvergadering op vrijdag 11 maart dat Jan Hoogeveen aftredend en herkiesbaar is en dat er geen tegenkandidaten zijn, maar deze kunnen zich natuurlijk tot voor de vergadering op 11 maart alsnog aanmelden.

Bestuur Dorpsbelang:

Voorzitter: ???
Secretaris: Lieuwe Ynema
Penningmeester: André Posthumus
Algemeen: Sander Krikke
Algemeen: Piet van der Heide