.


De klokken luiden in Ingelum bij bepaalde gebeurtenissen.

Bij geboorte: van 7.30 tot 7.40 uur. Bij een jongen beide klokken, en bij een meisje de eerste 5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.

Bij overlijden: van 18.45 tot 18.55 uur. Wederom bij een man beide klokken en bij een vrouw de eerste 5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.

Bij geboorte of overlijden het Klokkenluiden doorgeven aan Jan Bijlsma tel: 0638330703 of Wietske Pama Tel: 0582531270 


Dorpsbelang is op zoek naar nieuwe bestuursleden bij voorkeur vrouwen, we zijn nu met alleen mannen, vandaar.

Bestuur Dorpsbelang:

Voorzitter: ???
Secretaris: Lieuwe Ynema
Penningmeester: André Posthumus
Algemeen: Sander Krikke
Algemeen: Piet van der Heide