Skip to main content

Skerne Wibe.Skerne Wibe logo

Voor al uw vergaderingen, feesten en andere samenkomsten.

Voor alle activiteiten zie agenda Engelum.com.

Stichting Dorpshuis "Skerne Wibe" Engelum

Bestuur Skerne Wibe

Voorzitter Jan Jetzes Bakker   voorzitter@skernewibe.nl
Secretaris

vacant

Penningmeester

Bettie Schaafstal

058 - 2531 716

Penningmeester@skernewibe.nl

Boekingen/agenda

Tjitske Posthumus

058 - 2531 755

Boekingen@skernewibe.nl

Algemeen Sander Krikke 06 - 3511 3920 Vrijwilligers@skernewibe.nl
Algemeen Manuël Draijer    
Algemeen Jisse Postma    
Dorpshuis

Skerne Wibe

058 - 2531 569

info@skernewibe.nlKijk op www.skernewibe.nl