Skip to main content

Jubilate

Logo

Opgericht-13 oktober 1954.
                                    
                Dirigent: Jeanine Kramer uit Bitgum.Over ons...

Gemengd koor Jubilate is een koor waarvan niet bekend is wanneer het precies is ontstaan.

De eerste officiële stukken dateren van 1954.            
Volgens oud Engelumers zijn er ook nog programma's gevonden uit 1913. Tussen 1913 en 1954 heeft het koor bij tussenpozen bestaan. 
In eerste instantie was het een Ned. Herv. Kerkkoor. In de jaren zeventig en tachtig groeide het  koor met zoveel leden, die niet kerkelijk waren, en ook doordat er zo nu en dan in een  bijzondere kerkdienst werd gezongen is de naam gewijzigd in Kerkkoor Engelum. In 1989 vond met deze naam ook niet meer passen en is door de leden de naam Jubilate gekozen.

Het koor werd vanaf 1955 geleid door Mevr.Hinke Visser-Oostra uit Marssum die dit tot 2001 heeft volgehouden. Met name is door haar groot enthousiasme ons  koor gegroeid en is haar presentatie tijdens opvoeringen en concoursen Jubilate rondom bekend.
Een verscheidenheid aan muziek is door haar handen en onze kelen gegaan. Dit blijkt ook wel uit het aantal van 32 leden, die niet alleen uit Engelum, maar ook uit Beetgum,            
Beetgumermolen, Berlikum, St. Annaparochie, Deinum en Weidum komen.

Na Piet Vessius en Luuk de Vries hebben we sinds 2017 weer een dame als dirigent en wel Jeanine Kramer uit Bitgum.

 Jubilate presenteert zich op concoursen, koffieconcerten, bejaardenhuizen en speciale kerkdiensten etc. Het repertoire is daarom ook veelzijdig zowel klassiek als populair.

                        Groepsfoto

                        Repetitie op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur, Skerne Wibe.

                        Contactpersoon: Bettie Schaafstal Tel: 058-2531716

                        contributie is slechts € 13,00 per maand