Home

Top-copy2

zaterdag, 25 maart 2017 08:05

De nieuwe brede school

Zoals u vast  wel weet krijgen we een nieuwe school in Bitgummole. De school zal onderdak bieden aan CBS mooitaki en OBS Martenaskoalle. En ook poeuterspeelplaats de krobbekoer en kinderopvang het kwetternest krijgen een plekje in het gebouw. Op 9 maart was er een bijeenkomst in de molewjuk over de nieuwe brede school, en er werden plaatjes getoond zodat men een beeld krijgt van hoe het er allemaal komt uit te zien.
zaterdag, 18 maart 2017 00:22

Nieuwe bewoners Willem en Jenny

Onlangs hebben wij een bezoekje gebracht aan de (nieuwe) bewoners Willem en Jenny aan de Feartswâl.
donderdag, 16 maart 2017 11:08

De tweede kamer verkiezingen

De tweede kamer verkiezingen. Hoe stemden de Ingelumers.
woensdag, 08 maart 2017 10:27

15 vragen aan Froukje Postma

Deze keer is het weer eens tijd voor de 15 vragen. En we hebben Froukje Postma bereid gevonden om ze deze keer te beantwoorden.
zaterdag, 25 februari 2017 11:05

Nieuwe bewoners?

Deze week viel ons op dat we nieuwe bewoners hadden op de Feartswal. En dat moesten we even beter bekijken.
zaterdag, 18 februari 2017 09:56

Jeugd biljarten

Kort geleden is het jeugdbiljarten in ons dorp van start gegaan. De Inglumer jeugd kreeg van een paar ervaren biljart-cracks de fijne kneepjes van deze sport uitgelegd.
Op donderdag 12 januari hebben 25 omwonenden de plaatsen aangegeven waar volgens hen microfoons van het toekomstige geluidsmeetnet moeten komen. Dit  op uitnodiging van de Stuurgroep uitvoering motie Geluidsmeetnetten.
Palmabanner.jpg